Vastuullisuus

Metsäkuljetus Hyväriset Oy
Yhteystiedot

Kokemuksella ja vastuullisesti

Metsäkuljetus Hyväriset Oy noudattaa toiminnassaan lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Lähtökohtaisesti liiketoimintamme tavoitteena on turvata toiminnan jatkuvuus. Tilaajavastuutietomme on todennettavissa Tilaajavastuu.fi-palvelussa.

Luotettava toimija

Tilaajavastuutiedot sisältävät mm. kaupparekisteriotteen, todistuksen voimassa olevasta tapaturma- ja vastuuvakuu­tuksesta ja eläke­vakuutus­maksujen suoritta­misesta sekä tiedon työterveys­huollon toimittajasta. Vastaavat tilaajavastuutiedot vaadimme myös kaikilta toiminnassa mukana olevilta alihankkija­yrityksiltä.

Toiminnallamme pyrimme tukemaan kestävää kehitystä ja samalla toteuttamaan työn metsänomistajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Toimintamme huomioi sekä metsälainsäädännön että metsänhoidon suositusten mukaisen puunkorjuun laadun vaatimukset. Koneyrittäjien liiton jäsenenä olemme sitoutuneet PEFC-sertifiointiin.

Hyvinvoivat työntekijät yrityksen voimavarana

Työntekijöillämme on kirjalliset työ­sopimukset ja työsuhteissa noudatetaan Metsäkonealan työehto­sopimusta. Työhyvinvointi on arvoissamme tärkeä ja pyrimme edes­auttamaan työssä jaksamista mm. käyttämällä toiminnassa nykyaikaista kalustoa. Korostamme toiminnas­samme myös työturvallisuuden tärkeyttä ja jokainen vähäinenkin työtapaturmaksi luettava tapahtuma tarkastellaan ja käydään lävitse työntekijän kanssa.

Työntekijä on yrityksen tärkein voimavara ja tahtotilamme on, että jokainen työntekijä saa parhaat edellytykset työn toteuttamiseen osaa­vassa, turvallises­sa ja tasa-arvoisessa työympä­ristössä. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on meille myös tärkeää.